nordeainvest.dk - Datapolitik

Search Preview

nordeainvest.dk

.dk > nordeainvest.dk

SEO audit: Content analysis

Language Error! No language localisation is found.
Title Error! No Title tag is found.
Text / HTML ratio 29 %
Frame Excellent! The website does not use iFrame solutions.
Flash Excellent! The website does not have any flash contents.
Keywords cloud
Keywords consistency
Keyword Content Title Description Headings
Headings Error! The website does not use (H) tags.
Images We found 0 images on this web page.

SEO Keywords (Single)

Keyword Occurrence Density

SEO Keywords (Two Word)

Keyword Occurrence Density

SEO Keywords (Three Word)

Keyword Occurrence Density Possible Spam

SEO Keywords (Four Word)

Keyword Occurrence Density Possible Spam

Internal links in - nordeainvest.dk

Vores fonde
Vores fonde | Investér som du vil | Nordea Invest
Nordea Invest Stars
Nordea Invest Stars - Investering i håndplukkede virksomheder
Nordea Invest Basis
Investering for begyndere og dig der har travlt | Nordea Invest Basis
Nordea Invest Klima og Miljø
Nordea Invest Klima og Miljø | Nordea Invest
Nordea Invest Portefølje
Nordea Invest Portefølje | Nordea Invest
Nordea Invest Enhanced
Investeringsfonde – Alternativ til indeksfonde – Nordea Invest Enhanced
Online kurser
Online kursændringer for vores fonde | Nordea Invest
Bæredygtig opsparing
Bæredygtig investering og -opsparing | Nordea Invest
ESG-analyse
Læs om hvordan vi arbejder med ESG-analyser i Nordea Invest
Aktivt ejerskab
Aktivt ejerskab - Vi forsøger at skabe en bedre fremtid | Nordea Invest
CO2-aftryk i fonde
Læs om CO2-aftrykket fra en række forskellige fonde - Nordea Invest
Politik for ansvarlige investeringer
Læs om vores politik for ansvarlige investeringer | Nordea Invest
Investeringsforeningen
Hvem er investeringsforeningen Nordea Invest?
Hvad er en investeringsforening?
Hvad er en investeringsforening? Nordea Invest giver dig en kort guide
Best practice
Vi lever altid op til Investeringsfondsbranchens Best Practice
Kontakt
Kontakt os på vores investeringslinje 24/7 | Nordea Invest
Bliv investor
Hvordan investerer man? 10 råd til den nye investor | Nordea Invest
Aktivér dine penge
Aktivér dine penge | Nordea Invest
Investorinformation
Investorinformation - Få et hurtigt overblik | Nordea Invest
Investeringsmøder
Investeringsmøder | Nordea Invest
Generalforsamling
Generalforsamlinger i Nordea Invest
Omkostninger
Læs mere om omkostningerne i en investeringsforening | Nordea Invest
Skat
Vi har samlet nogle af de vigtigste retningslinjer for skat og investering
Udbytter
Her kan du se udbytte fra Nordea Invest
Årsrapporter
Her kan du læse mere om årsrapporterne fra Nordea Invest
Ansvar
Vi værner om vores ansvar og jeres sikkerhed - Læs mere her
Datapolitik
Datapolitik | Nordea Invest
US citizens
Important information for customers residing in the USA | Nordea Invest
Fondsbørsmeddelelser
Læs om de nyeste fondsbørsmeddelelser hos Nordea Invest
Fusioner & ændringer
Fusionsplaner, ændringer og redegørelser fra Nordea Invest
Redegørelser & tilsyn
Læs om finanstilsynets redegørelse af Nordea Funds
Stemmerettigheder
Din stemme på generalforsamlingerne | Nordea Invest
Fakta om Nordea Invest
Nordea Fund Management | Nordea Invest
Nordea Funds Oy
Nordea Funds Oy | Nordea Invest
Klagemuligheder
Klagemuligheder | Nordea Invest
Pressekontakt
Pressekontakt | Nordea Invest
Lønpolitik
Lønpolitik | Nordea Invest
Rapporter
Rapporter | Nordea Invest
Investorportalen
Investorportal | Nordea Invest

Nordeainvest.dk Spined HTML


Datapolitik | Nordea Invest Gå til hovedindhold Vores fonde Nordea Invest Stars Nordea Invest Basis Nordea Invest Klima og Miljø Nordea Invest Portefølje Nordea Invest Enhanced Online kurser Bæredygtig opsparing ESG-analyse Aktivt ejerskab CO2-aftryk i fonde Climate Planet 2017 Politik for ansvarlige investeringer Investeringsforeningen Hvad er en investeringsforening? Best practice Kontakt Bliv investor Aktivér dine penge Investorinformation Investeringsmøder Generalforsamling Omkostninger Skat Udbytter Årsrapporter Ny investor Datapolitik Politik om databehandling Med indførelsen af EU’s nye databeskyttelsesforordning offentliggør vi vores politik om databehandling. På de følgende sider kan du læse, hvordan vi behandler oplysninger om dig, og hvilke rettigheder du har. Informationen er opdelt i syv overskrifter: 1. Behandling af person- og investoroplysninger Hvilke typer af oplysninger anvender og opbevarer vi og til hvilke formål 2. Grundlaget for behandling af person- og investoroplysninger Hvad er lovgrundlaget for vores behandling af dine oplysninger? 3. Videregivelse og overførsel af person- og investoroplysninger Hvornår videregiver vi oplysninger om dig – internt og til andre parter? 4. Dine rettigheder Hvad er dine muligheder for at få indsigt, slette eller begrænse anvendelsen af data? 5. Ændringer af ”Politik om databehandling” Hvornår og hvordan kan vi ændre i nærværende dokument? 6. Klage over Nordea Fund Management, Filial af Nordea Funds OY, Finlands ("Nordea Funds") behandling af oplysninger Hvad er dine muligheder for at klage over vores behandling af personoplysninger? 7. Dataansvarlige og kontaktoplysninger Hvordan kan du kontakte os? Ny EU-forordning om databeskyttelse (GDPR) Hvem indsamler og behandler vi oplysninger om? Nordea Funds indsamler og behandler oplysninger om investorerne i de administrerede investeringsforeninger og -fonde for at kunne opfylde de regler, der regulerer investeringsfonde- og foreninger. Derudover indsamler og behandler Nordea Funds oplysninger i forbindelse med nyhedsbreve fra Nordea Invest magasinet. Alle oplysninger om dig er beskyttet af os, og de kan ikke videregives uberettiget. 1. Behandling af person- og investoroplysninger 1.1 Indsamling af person- og investoroplysninger I Nordea Funds indhenter vi oplysninger til brug for skid og udbud af de administrerede investeringsforeninger og -fonde. Oplysningerne kan overordnet inddeles i følgende kategorier: • identitetsoplysninger • kontaktoplysninger • finansielle og økonomiske oplysninger • oplysninger om datatrafik på vores digitale platforme • følsomme oplysninger • oplysninger, der er krævet af lovgivningen 1.2 Opbevaring af person- og investoroplysninger Vi opbevarer dine oplysninger, så længe de er nødvendige i forhold til de formål, som er grunden til indsamling, behandling og/eller opbevaring af dine data. 1.3 Datatrafik Vi behandler data, som vedrører brugen af og vores digitale platforme. Vi bruger cookies og lignende teknologier til at levere målrettede produkter og tjenester samt et sikkert online-miljø. Dette skal requite bedre digitale oplevelser og gøre vores indhold mere relevant for dig. Du kan finde flere oplysninger om cookies her 2. Grundlag for behandling af person- og investoroplysninger For at være investor i en Nordea Invest investeringsforening eller -fond er du forpligtet til at requite os en række oplysninger som følge af lovgivningen eller aftaleforholdet. Eksempler på den slags oplysninger er nævnt i forudgående afsnit. Lovgrundlaget for vores indsamling og behandling af person- og investoroplysninger er lov om investeringsforeninger m.v., lov om forvaltere af volitional investeringsfonde m.v. samt anden lovgivning. Derudover kan der ske behandling af dine oplysninger, hvis behandlingen er nødvendig som følge af en aftale, du har indgået eller overvejer at indgå med os eller en af vores distributører. Der kan også ske behandling, hvis du har givet dit samtykke, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a og b. Det samme kan ske, hvis en af de andre behandlingsregler i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, og artikel 9 finder anvendelse. Vi behandler også dine oplysninger, når det er nødvendigt for at varetage en legitim interesse for Nordea Funds, herunder f.eks. til brug for styrkelse af IT-sikkerhed og/eller markedsføring. 3. Videregivelse og overførsel af person- og investoroplysninger For at kunne opfylde aftaler med dig – fx anbringelse af midler i investeringsforenings- eller fondsandele videregives de oplysninger om dig, som er nødvendige for at identificere dig og gennemføre aftalen. Vi kan også videregive oplysninger om dig til offentlige myndigheder. Det sker i det omfang, vi er forpligtet til det i henhold til lovgivningen, herunder bl.a. til SKAT samt til Nationalbanken, som bl.a. anvender oplysninger til statistiske formål. Derudover videregives der, med dit samtykke eller hvis det er muligt ifølge lovgivningen, oplysninger internt i Nordea koncernen og til samarbejdspartnere (herunder korrespondentbanker og andre pengeinstitutter). I forbindelse med IT-udvikling, hosting og support overføres personoplysninger til databehandlere. 4. Dine rettigheder 4.1 Indsigt i vores behandling af oplysninger Du kan få indsigt i, hvilke oplysninger vi behandler om dig, hvor de stammer fra, og hvad vi anvender dem til. Du kan også få oplyst, hvem der modtager oplysninger om dig i det omfang, de videregives. Din adgang til indsigt kan dog være begrænset af lovgivningen, hensynet til andre personers privatlivsbeskyttelse og hensynet til vores forretningsgrundlag og forretningspraksis, ligesom vores know-how, forretningsbeskyttet viden samt interne vurderinger og materiale kan være undtaget fra indsigtsretten. 4.2 Indsigelse mod markedsføring Du kan til enhver tid gøre indsigelse mod, at oplysninger om dig behandles til direkte markedsføring og profilering i forbindelse med markedsføring. 4.3 Profilering og automatiske afgørelser En automatisk afgørelse er en afgørelse, der sker udelukkende ved brug af it-systemer. Når vi bruger dem, herunder ved profilering, er de reguleret iht. Databeskyttelsesforordningen, artikel 22. Du har mulighed for at få indsigt i, hvordan en sådan afgørelse om dig er truffet og konsekvenserne af behandlingen, og du har mulighed for en manuel behandling af en eventuel automatisk vurdering. 4.4 Rettelse eller sletning af oplysninger Hvis oplysningerne er forkerte, ufuldstændige eller irrelevante, har du ret til at få oplysningerne rettet eller slettet med de begrænsninger, der følger af lovgivningen. 4.5 Begrænsning af behandling Hvis du bestrider korrektheden af de oplysninger, vi har registreret om dig, eller du har gjort indsigelse mod den behandling, som oplysningerne er genstand for efter databeskyttelsesforordningens artikel 21, kan du kræve, at vi begrænser behandlingen af disse oplysninger til opbevaring. Behandlingen er alene begrænset til opbevaring, indtil oplysningernes korrekthed kan fastslås, eller det kan kontrolleres, om vores legitime interesser går forud for dine interesser. Har du krav om sletning af oplysninger, kan du i stedet anmode om, at behandlingen af disse oplysninger begrænses til opbevaring. Er behandling af oplysningerne alene nødvendig for at gøre et retskrav gældende, kan du ligeledes kræve, at øvrig behandling af disse oplysninger begrænses til opbevaring. Vi har mulighed for at foretage anden behandling, hvis det er nødvendigt for at gøre et retskrav gældende, eller du har givet dit samtykke hertil. 4.6 Tilbagekaldelse af samtykke Tilladelse til videregivelse af oplysninger, der kræver dit samtykke, kan til enhver tid bringes til ophør ved, at du tilbagekalder dit samtykke. Du kan altid kontakte os, hvis du ønsker at tilbagekalde dit samtykke (se punkt 7). 4.7 Dataportabilitet Hvis vi behandler oplysningerne på baggrund af dit samtykke eller som følge af en aftale, og behandlingen foretages automatisk, har du ret til at få de oplysninger, du selv har leveret til os, udleveret i et elektronisk format. 5. Ændring af Politik om databehandling Vores Politik om databehandling gælder fra 25. maj 2018 og kan ændres af Nordea Funds med en måneds varsel. Varslet gives via www.nordeainvest.dk. Ændringer til fordel for dig kan ske uden varsel. 6. Klage over Nordea Funds behandling af oplysninger Ønsker du at klage over vores behandling af dine personoplysninger, kan det ske til: Datatilsynet, Borgergade 28, 5., 1300 København K, eller dt@datatilsynet.dk 7. Kontaktoplysninger og dataansvarlige Nordea Funds er dataansvarlig for behandling af persondata i Nordea Funds, jf. databeskyttelsesforordningen og databeskyttelsesloven. Kontaktoplysninger til Nordea Funds: Adresse: Nordea Fund Management, Filial af Nordea Funds OY, Finland, Strandgade 3, 1401 København K Mailadresse: info@nordeainvest.dk Telefonnummer: 70 24 74 92 Kontaktoplysninger til databeskyttelsesrådgiver for Nordea Bank AB (publ), Sverige: Mailadresse: Dataprotectionoffice@nordea.com Adresse: Nordea, Group Data Protection Office, Strandgade 3, P.O Box 850, 0900 København C Om Nordea Invest Nordea Invest er det fælles varemærke for de 5 danske investeringsforeninger, der varetages af Nordea Fund Management, som er en dansk filial af det finske administrationsselskab Nordea Funds OY. Vi er en af Danmarks største investeringsforeninger og har et stærkt fokus på bæredygtig opsparing og et bredt udvalg af investeringsmuligheder. Nordea Invest ©2018 Kontakt: 70 24 74 92 Ansvar Cookies Datapolitik US citizens Fondsbørsmeddelelser Fusioner & ændringer Redegørelser & tilsyn Stemmerettigheder Årsrapporter Fakta om Nordea Invest Nordea Funds Oy Klagemuligheder Pressekontakt Lønpolitik Rapporter Følg Nordea Invest https://www.facebook.com/NordeaInvest/ https://twitter.com/NordeaInvest https://www.youtube.com/channel/UC4Daw0liSv4R4pAK2HqoDOg ... eller vælg mellem nogle af vores mest besøgte sider. Dagens kurser Investeringsmøder 2017 Investorportalen Årsrapporter